EU


Firma Ecumaster Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Inwestycja w infrastrukturę badawczo-rozwojową w firmie Ecumaster”.

Cele projektu:

Projekt polega na utworzeniu przy wsparciu finansowym z Unii Europejskiej, działu badawczo-rozwojowego w firmie Ecumaster. Projekt obejmuje budowę budynku laboratoryjnego oraz nabycie aktywów trwałych przeznaczonych do prowadzenia prac B+R.

Celem projektu jest utworzenie działu B+R w firmie, który jest niezbędny w celu prowadzenia dalszej działalności i opracowywania nowych produktów.

Planowane efekty:

Rezultatem projektu będzie dywersyfikacja – poszerzenie oferty o nowe innowacyjne produkty, opracowane w ramach działalności B+R:

– systemy sterowania nowej generacji dla silników stosowanych w agregatach kogeneracyjnych,

– systemy sterowania nowej generacji do silników zasilanych paliwami alternatywnymi oraz paliwami o zmiennym składzie chemicznym pod kątem zastosowania w układach kogeneracyjnych

– sterowniki umożliwiające adaptację silników zasilanych paliwami konwencjonalnymi i alternatywnymi do zastosowania w generatorach służących do doładowywania pojazdów elektrycznych wykorzystywanych w transporcie miejskim oraz aglomeracyjnym.

Wartość projektu ogółem:  9 059 688,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 4 057 600,00zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 231 680,00 zł